ÇELİK ÇATI SİSTEMLERİNİN KULLANIM SONRASI GERİ DÖNÜŞÜMÜ

heading

ÇELİK ÇATI SİSTEMLERİNİN KULLANIM SONRASI GERİ DÖNÜŞÜMÜ

                İnsanoğlu doğada ihtiyaçlarını karşılaya bilmek için çok farklı teknik ve sistemler arayışına girmiştir. Malzeme ihtiyacını karşılamak için taş veya sopalardan belirli aletler yapmışlardır. Bununla beraber her aletin yapımında asıl olan soru alet ve malzemelerin ne kadar kullanılacağı ve dayanıklılığının ne kadar olacağıdır. Belirli bir süre sonra insanlar alet yapmaktan ziyade aletlerin daha fazla ve daha uzun süre dayanıklı olması için ARGE işlemi gerçekleştirmişlerdir. Taşı sopada tutan eskiden bir kamış iken ip üretimi ve kamıştan daha dayanıklı ürünlerin bulunması gibi işlemler gerçekleştirilmiştir. İnsanlar son dönemlerde ürünlere ulaşabilirdik ve onların satın alma güdüsü yok olmak üzeredir. Çünkü her insan internet sayesinde çok daha fazla ürüne sahip olabilmekte ve ürünlerin ihtiyaçlarını ne kadar göreceğini ve karşılaya bileceğini araştırmaktadır. Yine yukarıdabahsettiğimiz gibi insanlar ürünlerinde kalite, uzun ömürlülük istemekledir. Ürün üretimin tüketim çılgınlığına ve bununla beraber birçok çöp ve benzeri atıkların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. İnsanlar ürün almak ve satın almanın yanında doğaya ne kadar çok zarar verdiklerinin farkına daha yeni yeni varmışlardır. Doğa artık insanların bu akıl alamaz katledişine dayamamakta ve kendine göre yeni şekil ve iklimlere göre değişmektedir. İnsanalar artık aldıkları ürünlerin geri dönüşüm özelliklerinde olmasını kullanım süresi dolduktan sonra her türlü geri dönüşümü katıla bileceği gibi birçok alanda geri dönüşüm faaliyetleri başlamıştır.

                Çelik çatı alanı insanların son yıllarda yine yeni alıştıkları bir alandır. Bu alanın yeni olması ve son dönemdeki hassasiyetlere yeni bir bakış açısı getirmesine sebep olmuştur Yeni nesil ürünlerin tamınındınsa geri dönüşüm faaliyetleri ve bu faaliyetlere destek veren işlemler olmaktadır. Çelik çatı sistemlerinin geri dönüşüm işlemi nasıl olmaktadır. Çelik çatı sistemlerinin geri dönüşümü çok kolaydır. Çatıdan çıkartılan tüm malzemeler doğru geri dönüşüme gitmektedir. En önemlisi geri dönüşüme giden tüm parçalar hiçbir şekilde ayırt edilmez. Çelik çatı sistemlerinin tamımı geri dönüşümde kullanılmakta ve bunların yerine yeni ürünler yapılmaktadır.